Referencer

Hvad sagde kursisterne?

 

Dansk Magister Forening – Talekursus

"Det har været fantastisk at få en så konkret og konstruktiv kritik på den tale man har holdt. Nu ved jeg, hvad jeg er god til, og hvad jeg skal arbejde med for at blive endnu bedre."

"Vi har fået utrolige mange redskaber til at skrive taler, og vi har fået et godt indblik i hvordan man bruger retorik til at skrive taler for andre."

"Mange gode skriveøvelser."

"Tak for et godt kursus. Din powerpointpræsentation var formidabel. Der var kun de nødvendige ord, og du stod ikke med ryggen til os og læste op."

Dansk Kommunikations Forening – Få styr på det journalistiske håndværk

"Jeg vil bare igen sige tak for en god undervisning:) Den var velstruktureret og relevant. Jeg har helt klart lært et håndværk jeg kan tage med mig videre, selvom om vi kun havde forholdsvis få gange til at lære et kæmpe område at kende."

"Virkelig spændende journalistikkursus, hvor man lærer utrolig meget på kort tid."

"Underviser er fagligt kompetent og giver konkret og konstruktiv kritik."

"SMF var god til at åbne min skriveproces op, så jeg skriver mere flydende og iderigt. Jeg fik gode metoder til at få hul på en artikel."

"Søren gav god og konstruktiv kritik på de skriftlige opgaver. Når han kommenterer ens afleveringer, giver han kommentarer og forslag til forbedringer, så man kan forstå det."

Danske specialmedier - Kursus i vinkling og tekstindgange

"Jeg ved nu hvordan jeg skriver rubrikker og begyndelser, der vækker læserens nysgerrighed."

"Jeg synes det var meget udbytterigt at få en retorisk tilgang til journalistikken. At få sat termer og metoder på de arbejdsgange, man bruger mere ubevidst i det daglige."

Region Syddanmark – Talekursus

"Søren har en utrolig god stil som underviser, han taler lige ud af posen og viser klart og enkelt hvordan man kan blive bedre."

"Man lærer meget på kort tid."

"Jeg har fået styr på de retoriske begreber, så jeg ved hvilke knapper jeg skal trykke på."

"Jeg har fået en meget bedre forståelse for hvad jeg gør godt og hvad jeg skal gøre bedre.

"Jeg har fået en klar forståelse for de ting jeg skal gøre som taleskriver."

Frederiksberg Kommune – Talekursus

"Nu ved jeg hvordan man gør en borgmestertale levende, så den også taler til følelserne."

"Jeg har lært at bruge retorisk teori, så jeg ved hvad jeg skal gøre, når jeg skriver taler for borgmesteren. Rart at få et sikkert greb om hvordan man opbygger overbevisende argumenter."

Københavns Universitet – Journalistik

"Super respons på tekster"

"Får godt overblik over sproglige virkemidler"

"Dejligt med underviser der har 100 % styr på hvor vi skal hen. En motiverende underviser."

"Jeg har været rigtig glad for skriveøvelserne, dem kan jeg bruge i mange sammenhænge. Jeg er blevet mere bevidst om mit sprog og valg af ord."

"Fedt at underviseren altid finder noget der kan blive bedre."

"Dejlig håndværkspræget undervisning."

"Et rigtig godt kursus med mange praktiske øvelser."

Copenhagen Business School - Faglig formidling

"Faglig formidling har været et fantastisk og lærerigt fag."

"Det er tydeligt at mærke, at man forbedrer sig både i skrift og tale efter blot få gange med undervisning."

"Jeg har lært gode metoder til at skrive en god og spændende artikel. Det var rigtig godt at aflevere artikler løbende og få feedback på dem."
Copenhagen Business School – Journalistik for kommunikationsfolk

"God tekstnær analyse af artiklerne, god respons der giver konkrete råd til hvordan jeg bliver bedre."

"Første gang at jeg forstår hvad retorik går ud på. En meget pædagogisk og spændende gennemgang af retorik."

"Jeg føler mig rustet til at skrive tekster som folk har lyst til at læse."

Dansk Ungdoms Fællesråd – Kursus om pressemeddelelser

"Den meget konkrete tilgang til pressemeddelelser, som oplægsholderen øvede os i, var rigtig god."

"Jeg vil gerne rose dagen, det var rigtig godt med både noget teori (eftermiddag) og noget praktisk fra redaktionen (formiddag). Begge dele var utrolig brugbare og jeg fik meget ud af det."

"Jeg var glad for kritik af vores indsendte PM, og de konkrete skriveøvelser, som oplægsholderen lavede med os. Dem kan jeg bruge i mit arbejde."