Skriv stærke taler

På dette kursus lærer du at skrive og holde overbevisende taler

Skriv stærke taler

 

Hvordan skriver du en god tale, der overbeviser tilhørerne om, at det, du siger, er rigtigt? Som engagerer, motiver og flytter tilhørerne? Hvordan tilpasser du dit budskab til modtagerne? Hvordan argumenterer du? Og hvordan skriver du en tale, der ikke er tør, men levende og informativ? Det lærer du på dette praktiske talekursus.

Hvem skal du møde?

Søren Marquardt Frederiksen har siden 1996 undervist i retorik, journalistik og virksomhedskommunikation på bl.a. Københavns Universitet, Copenhagen Business School og Roskilde Universitet. Han har desuden holdt kurser for en lang række virksomheder og organisationer. I alt har han undervist og trænet mere end 4000 kursister og lært dem at blive gode talere og skribenter. Søren er indehaver af firmaet Kkurser.dk og er forfatter til en række bøger om retorik, PR, debat og journalistik, blandt andre 'Talen er vejen til indflydelse - en grundbog i praktisk retorik'.

Hvad får du med hjem

Talekurset giver dig redskaber til at skrive overbevisende taler, der er tilpasset tilhørernes behov. Du lærer at arbejde med situationsanalyse, sprog, argumentation, opbygning, og retoriske appelformer.

Du lærer om:

• Retorisk situationsanalyse - så du kan tilpasse dit budskab til modtagerne
• Praktisk argumentation - så du kan give modtagerne argumenter der overbeviser
• Idégenerering – så du kan finde mange argumenter der underbygger dit budskab
• Talens opbygning - så du serverer informationerne i den rigtige rækkefølge
• De retoriske appelformer logos, etos og patos - så du kan tale til både fornuft og følelser
• Mundret sprog - så folk forstår og kan følge med i det du siger
• Krop og stemme – så dit non-verbale sprog understøtter dit budskab

De retoriske redskaber giver dig en sikkerhed, når du skal skrive og holde taler. Du får styr på de retoriske grundregler, så du uden problemer kan holde fængende taler, der informerer og overbeviser.

På talekursets første dag får du redskaberne, teorien og en række konkrete øvelser, der sætter dig i gang med at omsætte teori til din egen praksis. På kursets anden dag skal du selv holde en tale. Det er en god mulighed for at få konstruktiv kritik, så du får blik for, hvad du gør godt, og hvad du kan gøre bedre.

Hvad kræver det af dig?

Til kursets anden dag skal du skrive en tale, som du holder på kurset for de andre deltagere. Talen skal vare fem minutter. Inden kurset starter, er deltagerne velkomne til at sende 1-2 eksempler på taler de tidligere har skrevet til underviseren. Udvalgte eksempler bliver gennemgået på kurset med konstruktiv feedback.

Hvem kan deltage?

Talekurset henvender sig til alle, der arbejder med taleskrivning eller formidler budskaber og informationer i en mundtlig form.

Praktiske oplysninger

Tid og sted

Kursets varighed: 2 x 7 timer.

Talekurset bliver holdt hos jer på datoer som passer ind i jeres program. Kurset bliver holdt over to dage, og der skal gerne gå 1-2 uge mellem dag 1 og 2.
Se også under åbne kurser i menuen til venstre, hvor du kan tilmelde dig åbne talekurser som enkeltperson.

Pris

Per deltager: 2495,- (+ moms).

Antal deltagere: 8-12 personer.

Kursusmateriale

Hver deltager modtager et eksemplar af min bog om praktisk retorik 'Talen er vejen til indflydelse'. Bogen beskriver trin for trin arbejdet med at skrive og holde taler der overbeviser andre.

 


Bestil kurset