Hvordan skriver du en levende festtale?

Festtalen

 

Du kan her læse om hvordan du skriver en levende og bevægende festtale. Du kan bruge rådene, når du vil holde en festtale om et brudepar, en konfirmand, en student eller en der har fødselsdag. Det kan også bruges til en mindetale om en afdød, en takketale fra en formand eller en hyldesttale om en person du beundrer.

Ros personen

Når du holder en festtale om en person, skal du rose personens væsen og handlinger. Du skal fokusere på nutiden og berømme det smukke, det rosværdige og det personen er særlig god til.

Hvad kan du rose personen for?

Du kan rose personer for fx deres loyalitet, indføling, retfærdighedssans, mod, storsind, omtanke eller særlige talenter. Vi synes ofte, at det er særligt rosværdigt, hvis folk gør gode gerninger uden tanke for gevinst og egen vinding. Jo flere mennesker den gode gerning gavner, jo bedre synes vi gerningen er.

Giv eksempler

Derfor skal du i din festtale rose folks gerninger og vise hvordan de er til gavn for andre. Giv mange konkrete eksempler på de karaktertræk, du fremhæver. Fortæl intime (men ikke pinlige) historier. Det må gerne være historier der trækker på smilebåndet og som er holdt i et let drillende toneleje.

Uheldige karaktertræk

Hvis den person du taler om i din festtale har mindre heldige karaktertræk, skal du vælge betegnelser, der er mere positive. Den hidsige kan du kalde ligefrem, den dumdristige kalder du modig, den beregnende kalder du forsigtig, den tankeløse kalder du umiddelbar, den tavse kalder du tankefuld, den egoistiske kalder du en ener.

Kald på følelser

Festtalen skal stemme tilhørernes følelser og fremkalde hyldest og følelser. Derfor skal du kalde på både tårer og latter og bruge en smuk sprogdragt i din festtale. Tilhørerne skal bevæges så de bliver medrevet af dine ord.

 

En arbejdsplan - Gode råd når du skal skrive en festtale

Her kan du læse en arbejdsplan for hvordan du skriver en stærk festtale.

Hav et budskab

Når du holder en festtale, skal du have et budskab du vil overbevise gæsterne om. Du kan fx gøre folk opmærksom på at aftens hovedperson er en stædig eller livsglad person. Alt hvad du tager med i talen skal understrege det budskab.

Brainstorm på karaktertræk

Lav en brainstorm om de karaktertræk, der er typiske for personen du skal tale om. Fx at hun er stædig, egoistisk, viljestærk, gavmild, farverig etc. Understreg de ord som du synes er de vigtigste og find positive ord om de negative sider. Kan du finde på et positivt ord for egoistisk? Fx at hun ved hvad hun vil?

Brainstorm på personlige oplevelser

Bagefter kan du lave brainstorm, hvor du beskriver alle episoder du har oplevet sammen med personen. Det kan være episoder der er sjove, rørende, uhyggelige, tankevækkende, kærlige etc. Udvælg de episoder der understreger de karaktertræk du vil fremhæve i din festtale.

Brainstorm på citater, handlinger og interesser

Lav brainstorm om citater person har sagt, handlinger hun har gjort, de planer hun har, de ting hun interesserer sig for, ord andre har sagt om hende, begivenheder der er sket for hende, hendes udseende og krop, de følelser hun oftest er opfyldt af, hendes familie, venner og opvækst. Udvælg de mest karakteristiske ting til din festtale.

Gør talen levende

Din festtale skal være levende og underholdende. Derfor skal du aktivere folks fantasi og få dem til at se de ting du taler om. Brug mange episoder i din festtale og beskriv dem som scener med replikker og konkrete detaljer. Sig: ”Jeg kan huske en gang hvor …”

Brug eksempler fra andre

Du kan også fortælle om episoder som du ikke selv har oplevet sammen med personen. Men jo flere personlige oplevelser du kan fortælle som du selv har oplevet sammen med personen, jo stærkere bliver din festtale.

Start godt

Start festtalen med en overraskende episode, der vækker folks opmærksomhed.

Vis en ting frem

Vis eventuelt en genstand frem for gæsterne, fx en madpakke eller en parfumefalske, som fortæller om en episode der er særligt sigende for personen. Det må gerne være humoristiske genstande.

Slut med et godt råd

Afslut eventuelt festtalen med et godt råd som du mener hovedpersonen har brug for i sit videre liv.