Talen er vejen til indflydelse - En grundbog i praktisk retorik

Pris: 200,00 DKr

En grundbog i praktisk retorik. Du lærer om argumentationsteknik, talens opbygning, stemmeføring, kropssprog, håndtering af nervøsitet og alle de andre ting der gør dig god til at tage ordet og overbevise andre


Skriv så du bliver læst

Pris: 300,00 DKr

Skriv så du bliver læst lærer dig, hvordan du i virksomhedskommunikation bruger journalistiske virkemidler, redskaber og genrer til at skrive tekster, som målgruppen finder spændende at læse.


Få det fortalt

Pris: 250,00 DKr

Få det fortalt lærer dig alt, hvad du skal vide om at skrive pressemeddelelser. Lige fra vinkling, sprog, rubrikker, opsætning og kontakt til journalister.


Brug din stemme

Pris: 200,00 DKr

En bog for dem, der har deres meningers mod, og gerne vil skrive debatindlæg der overbeviser, men savner retoriske og journalistiske redskaber til at udtrykke sig præcist og overbevisende.


Skriv journalistik

Pris: 200,00 DKr

Grundbog om journalistik for ungdomsuddannelserne.


Hvad vil du sige? Redskaber og genrer i mundtlig dansk

Pris: 200,00 DKr

Grundbog om retorik og mundtlige genrer for udskolingen.


Hvad skete der? En journalistisk grundbog om genrer, teknik og virkemidler

Pris: 0,00 DKr

Grundbog om journalistik for udskolingen.